Elevrådet

Elevrådet består på afdeling Byvang og Lindegård af elever fra 3., 4., 5., og 6. klasse og på afdeling Kingo elever fra 7. til 9. klasse. Til elevrådet er knyttet en kontaktlærer, som hjælper til med afholdelse af møder og kontakten til lærerne og skolebestyrelsen.
Elevrådet vælger 2 elever til at deltage i skolebestyrelsens møder.

Elevrådet

 
 
Danske Skoleelever (DSE) er en tværpolitisk interesseorganisation for skoleeleverne i Danmark, på både frie grundskoler, ungdomsskoler, efterskoler og folkeskoler.