Læring og trivsel

LP modellen
LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Lærerer og pædagoger tager udgangspunkt i udfordringerne i skolehverdagen  og i egen pædagogisk praksis.
Modellen giver mulighed for at forstå elevernes adfærd og læringsstrategier gennem andre perspektiver end det traditionelle individ perspektiv.
 
Modellen bygger på systemisk teori. Systemteori er et samlebegreb for flere teorier som lægger vægt på at individet er i interaktion med forskellige socialesystemer. Enhver elevgruppe kan betragtes som et socialt system.
Fællestrækket i sociale systemer er at aktørerne deltager i et system hvor den enkelte påvirker helheden og selv blæiver påvirket af helheden.
 
True North Læringssystem
True Norths Læringssystem er en samling af effektive lærings- og undervisningsstrategier, der beviseligt forbedrer elevernes resultater. Aktuel forskning i uddannelse viser, at mange initiativer har indflydelse på elevernes læring, men at nogle er mere effektive end andre. Hermed menes, at ethvert nyt initiativ eller enhver ny strategi du afprøver, formodentlig vil gøre noget godt. Men nogle metoder har en mere signifikant indvirkning end andre.
 
True Norths Læringssystem tager udgangspunkt i forskning på alle områder, som relaterer til uddannelse og giver dig strategier, som dokumenteret har den mest signifikante indflydelse på elevernes læring. Det handler ikke om den nyeste trend inden for undervisning. Det handler om, hvad der konsekvent virker.
Kort om MOT

MOT er en holdningsskabende organisation, som arbejder for og med unge.

MOTs mål er at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøer.

MOT er en helheds-model for hvordan en kommune eller skole kan arbejde med unge:

MOT henvender sig til 7. – 9. klasse i folkeskolen. Der er fokus på de unge i skolen og i fritiden.

MOT bruger ung til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod.

MOT blev grundlagt i Norge i 1997 af topidrætsudøvere. Initiativtagerne var OL skøjteløberne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

> Læs mere om MOT her

MOT på Slangerup Skole