Velkommen til Frederikssund og Slangerup Skole

Slangerup skole er en distriktsskole i Freederikssund Kommune, der består af afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo. På Slangerup Skole arbejder vi målrettet på at eleverne udvikler deres faglige og sociale kompetencer.
  • Vi er en moderne skole som har fokus på udvikling.

  • En moderne skole, der har fokus på læring og trivsel i arbejdet med, at eleverne skal blive arkitekter i eget liv.

  • En moderne skole, der værdsætter fleksibilitet for de ansatte og har fokus på tillid og respekt. Dette direkte udmøntet i bla. en fleksibel arbejdstid, hvor lærerne kan forberede sig hjemme.

I skoleåret 2017/2018 arbejder vi med fokusområderne sprog og læsning i alle fag, at arbejde med målsætninger og endelig at arbejde med feedback. Vi anvender blandt andet LP-modellen, som er er en pædagogisk analyse- og samarbejdsmodel, der skal kvalificere og lette lærernes og pædagogernes samarbejde om at udvikle en praksis, der sikrer trivsel, udvikling og et godt læringsmiljø for alle elever. Vi anveder også læringssystemet True North, der er en samling af effektive lærings- og undervisningsstrategier, der beviseligt forbedrer elevernes faglige resultater.

I Frederikssund Kommune har vi udarbejdet en folder, hvor vi gerne vil invitere dig helt ind i vores klasselokaler og vise dig, hvordan vi arbejder på at gøre eleverne dygtigere og styrke deres sociale kompetencer. Alle undersøgelser viser, at børn, der trives, er mere modtagelige for at lære.

 

Afdeling Kingo
Afdeling Kingo rummer skolens overbygning, der går fra 7. - 9. kl. (pt. 310 elever, men vi bliver flere i det nye skoleår), og hvor der er en åben, humoristisk og imødekommende medarbejdergruppe, som interesserer sig for hinanden, og hvor personalet har stor fokus på faglig samt social udvikling på tværs af faggrupper og afdelinger.
 
Afdeling Byvang
Byvang er en afdeling af Slangerup skole med ca. 320 børn fra 0. - 6. klasse. Vi er en moderne skole, som ser skole og sfo som et hele. Vi har fokus på læring og trivsel i arbejdet med, at eleverne skal blive arkitekter i eget liv. Vi værdsætter fleksibilitet for de ansatte og har fokus på tillid og respekt.
 
Afdeling Lindegård
Afdeling Lindegård har elever fra 0. - 6.kl. med ca. 385 elever, og der er en åben, humoristisk og imødekommende medarbejdergruppe, som interesserer sig for hinanden, og hvor personalet har stor fokus på både faglig og social udvikling på tværs af faggrupper og afdelinger.
 
 
 

Indskrivning til 0. klasse

Forældre der bor i Slangerups skoledistrikt får automatisk brev om indskrivning i E-boks omkring uge 41. I brevet orienteres om indskrivningsprocedure og der er en invitation til infoaften på skolen.
Selve indskrivningen til børnehaveklasse og SFO foregår i december og januar året før skolestart.

Indskrivningen sker via Frederikssund Kommunes hjemmeside, hvor der vil være link til en digital selvbetjeningsløsning, som kræver NemID. Udsættelse af skolestarten foregår også via den digitale indskrivning efter samråd med børnehaven. Husk, at du selv skal udmelde dit barn af børnehaven via den digitale pladsanvisning, når barnet skal starte i Mini SFO og skole. Der er 2 måneders udmeldelsesfrist.

> Kommunal indskrivning

Indmeldelse

Hvis du og din familie flytter til Frederikssund Kommune i løbet af skoleåret, så sker indskrivningen til skolerne altid ved at kontakte den ønskede skole. Optagelse i SFO-en i løbet af skoleåret sker ved at kontakte den aktuelle SFO.
 
Indmeldelse i Slangerup skole sker ved henvendelse til skolens kontor. Skal eleven gå i 0. til 6. klasse skal du kontakte enten afdeling Byvang tlf. 4735 2344 elller afdeling Lindegård tlf. 4735 2500. Skal eleven gå i 7. – 9. klasse skal du henvende dig til afdeling Kingo tlf. Nr. 4735 2550.