Tekst

Velkommen til Slangerup Skoles SFO afdeling Byvang og Lindegård.

Slangerup Skole har to SFO-afdelinger på henholdsvis Byvang og Lindegård. SFO tilbydes til børn fra bh. klasse til og med 3. klasse. Vi tilbyder nogle rigtig gode fysiske rammer, med mange mindre rum, som betyder, at vi kan skabe nærhed for børnene. Vi har mulighed for at skabe aktiviteter som tilgodeser de ”stille børn” og rammerne til de børn der har brug for at der er ”højt til loftet”.
 
På Slangerup skole er der en lang tradition for samarbejde mellem Skole og SFO. Pædagogerne har ud over timer på SFO´en en del timer i skolen. Lærer og pædagoger arbejder sammen i team, hvilket giver en større sammenhæng i børnenes hverdag. Hvert barn er tilknyttet en skolepædagog/klassepædagog, hvis opgave er at forholde sig til, hvordan barnet trives i skolen og på SFO´en.

 

 

Det bedste

du kan gøre er

at blive smaddergo’

til at være DIG.

Sammen er vi bedst.
Vores overordnede pædagogiske praksis tager udgangspunkt i anerkendelsen af og respekten for det enkelte barn. Vi vil skabe et miljø præget af omsorg og tryghed, hvor forskelligheder respekteres. Vi vil se på barnets ressourcer og stimulere barnets nysgerrighed, kreativitet og iderigdom, så de får appetit på livet og lyst til at lære. Børnene skal medinddrages ud fra deres forudsætninger og dermed tage del i fællesskabet
 
Forældresamarbejde
Kom endelig til os, hvis hvis I har spørgsmål eller kommentarer - ”Sammen er vi bedst”. Har I behov, kan vi aftale et møde, hvor vi har tid og ro til en snak. Forældremøder og forældresamtaler holdes sammen med skolen. Her vil klassepædagogen være bindeledet mellem skole, SFO og hjem. I marts/april er der desuden forældremøde for ”de nye mini-SFO børns” forældre.

Tekst

Tekst

Dagligdagen i SFO'en

Morgen:
SFO’en åbner kl. 6.30.
Vi serverer morgenmad frem til kl. 7.30.
Vi starter dagen stille og rolig. Børnene kan tegne, spille spil, læse/få læst op og lignende i alrummet. Derudover kan børnene lege i Puderummet, Dukkekrogen, ”Aberummet” og ”Borgen”.
Kl. 7.50 samles børnene og går til deres klasser.
 
Eftermiddag:
Børnene kommer fra skole kl. 14.00. Børnene skal selv krydse sig ind (og ud) via vores elektroniske ind og udkrydsningssystem (Tabulex), og sendes efterfølgende på legepladsen. Her serveres et lettere måltid bestående af frugt, knækbrød, grovboller og lignende. Der serveres vand til.
Kl. 14.30 åbner de forskellige værksteder, Tumlesalen og Rumlehuset. Der er også mulighed for at være i Alrummet og de øvrige rum. Dagens aktiviteter kan læses på tavlen i Alrummet.
 
 

Tekst

Tekst